SaS UŽ DRUHÝKRÁT V TOMTO ROKU ODMIETLA PREZIDENTSKÉ VOĽBY POŠTOU. O ODMENE ZA ÚČASŤ VO VOĽBÁCH SA ÚČELOVO ZAVÁDZA.
Keď sme v januári tohto roka rokovali o novele Ústavy SR o predčasných voľbách, hnutiu OĽANO sa do finálneho textu podarilo pretlačiť aj možnosť voliť v prezidentských voľbách poštou. Nakoniec sme zmenu jednej číslice v texte Ústavy SR museli vypustiť, pretože SaS na tom trvala. Bez zmeny Ústavy SR však prezidentské voľby poštou nie sú možné.
Tento mesiac sme predložili novelu volebného zákona, ktorá riešila 8 tém týkajúcich sa posilnenia volebného práva ľudí na Slovensku. Médiá si namiesto komplexného informovania o tejto téme všímali takmer výlučne len 10% zľavu za odmeňovanie vo voľbách. Návrh však obsahoval aj tieto témy na posilnenie volebného práva na Slovensku:
1. odmenu vo výške 10% zo sumy niektorých správnych poplatkov platených štátu za účasť vo voľbách,
2. zavedenie prezidentských volieb poštou s tým, že sme do II. čítania v parlamente posunuli novely Ústavy SR od SaS aj od Sme rodina, aby sme mohli upraviť túto vec aj v Ústave SR,
3. doručovanie zoznamu kandidátov voličom aj v komunálnych voľbách
4. + 5. zníženie počtu podpisov pod petíciu a referendového kvóra na komunálnej úrovni + na úrovni Bratislavy a Košíc
6. zníženie výšky % , ktoré sú potrebné na to, aby mohli voliči alebo kandidát v komunálnych voľbách poukázať na volebný podvod
7. doplnenie údaja o počte platných hlasov získaných v komunálnych voľbách, aby mohli voliči alebo kandidát poukázať na volebný podvod
8. zrušiť povinnosť viesť transparentný účet pre tie banky, ktoré nevedú spotrebiteľské účty
Novela volebného zákona aj s možnosťou voliť v prezidentských voľbách poštou neprešla do II. čítania z dôvodu, že to nepodporila strana SaS. Nemá už veľmi význam zamýšľať sa nad tým, že ide o návrh, ktorý bol súčasťou koaličnej zmluvy, ktorý podpísala aj SaS, alebo súčasťou Programového vyhlásenia tejto vlády, ktorý tiež SaS odsúhlasila v parlamente. SaS už zrazu odmieta všetko, aj prezidentské voľby poštou, to je jednoducho skutočnosť. Doplatí však na to ako vždy slovenský občan – volič, ktorý ak bude chcieť voliť prezidenta SR, bude musieť zo zahraničia docestovať na Slovensko.
Včera si do novely volebného zákona potreboval „kopnúť“ aj denník s honosným názvom „Pravda“, škoda však že zverejnil všetko možné o tejto téme len nie pravdu.
Údajne návrh obsahuje trhliny v argumentácii z dôvodu, že odmena za účasť vo voľbách neexistuje ani v Grécku ani v niektorých švajčiarskych kantónoch. Potom nakoniec uvedený denník priznáva, že v Grécku odmena predsa len existuje, ale trapoší s tým, že nie vždy je to deň voľna, ale niekedy sú za účasť vo voľbách aj dva alebo tri dni voľna. Ako keby OĽANO tvrdilo, že to tak nie je.
Nakoniec pri Švajčiarsku sa denník odvoláva na diplomatov, ktorí nemajú žiadne meno alebo sa hanbia pod ním vystupovať a ktorí tvrdia, že vo Švajčiarsku žiadne odmeny za účasť vo voľbách nie sú.
Nižšie preto pripájam analýzu Parlamentného inštitútu (teda úvodnú stranu a relevantnú 52. stranu bez mien úradníkov), ktorá potvrdzuje to, čo hovorí OĽANO. Pre lepšie porozumenie, Parlamentný inštitút je súčasťou siete obdobných pracovísk v parlamentoch členských štátov EÚ, ktoré po zadaní požiadavky poslanca na určitú tému, zosumarizuje odpovede, ktoré dostal od týchto pracovísk zo zahraničia. Ak teda Parlamentný inštitút sumarizoval, že odmena za účasť vo voľbách vo vybraných štátoch (niekedy aj širšie ako len EÚ) je v Grécku alebo vo Švajčiarsku, nie je tomu tak preto, že to tvrdia Slováci, ale preto, že to tvrdia samotní Gréci alebo Švajčiari.
Základný problém je však v inom. Volebné zákonodarstvo je vo výlučnej právomoci každého štátu. Teda aj v prípade, ak by nebol na svete žiadny štát, ktorý by svojich voličov trestal alebo odmeňoval, Slovensko by podobne ako Belgicko, Luxembursko alebo Grécko mohlo zaviesť trestanie za neúčasť vo voľbách alebo podobne ako Grécko alebo Švajčiarsko odmeny vo voľbách. Aj keby tieto štáty včera zrušili trestanie alebo odmeňovanie za účasť vo voľbách, neznamená to, že v čase, keď to zavádzali, to nebolo potrebné.
Pri tvorbe zákonov nejde o to, aby ste sa po niekom „opičili“ alebo nevyhnutne našli nejaký štát na svete, ktorý má rovnakú alebo podobnú právnu úpravu, pri návrhoch zákonov ide o to, či poslanci navrhujú to, čo ľuďom vo voľbách sľúbili a na čo im vo voľbách dali mandát. A hnutie OĽANO dostalo mandát aj na presadenie odmeny za účasť vo voľbách.
Denník „Pravda“ sa tak namiesto toho, aby hľadal pravdu a porozumel veci, zbytočne vo svojej snahe kopnúť si do OĽANO strápnil a podobne sa strápnili aj slovenskí diplomati, ktorí ani nepoznajú, aké zákony platia v štáte, kde Slovensko reprezentujú.