Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o dani z príjmov, a teda aj daňový bonus, ktorý tvorí súčasť balíčka pomoci pre rodiny s deťmi. Síce so „škrípajúcimi zubami“, ktoré bolo počuť až na hradnom kopci, ale výsledok sa počíta.
Zavŕšila sa tak štvormesačná operácia s názvom „Bypass“, ktorá cielila na záchranu srdca našej krajiny, ktorým sú práve rodiny s deťmi. Operácia sa stala nevyhnutnou potom, ako prezidentka Čaputová napadla pomoc pre rodiny s deťmi na ústavnom súde.
Hoci nakoniec ústavný súd dal za pravdu parlamentu v tom, že nešlo o hrubé a svojvoľné porušenie pravidiel legislatívneho procesu, kvôli nesúladu s pravidlami podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ak by sme nespravili nič, od Nového roka by rodiny s deťmi vďaka prezidentke nemali žiadnu pomoc.
Operácia Bypass spočívala v zmene legislatívy takým spôsobom, že sa prepisovali identické ustanovenia, ktoré boli napadnuté na ústavnom súde s cieľom, aby následne potom, ako bude v Zbierke zákonov zverejnené rozhodnutie ústavného súdu, bolo toto rozhodnutie od 1. 1. 2023 prepísané staronovou legislatívou. Týmto spôsobom boli legislatívne ošetrené prídavky na deti a daňový bonus tak, aby výška pomoci pre rodiny s deťmi bola aj naďalej do 200 eur. Krúžkovné aktuálne platné od roku 2025 bude treba ešte legislatívne upraviť.
V menšinovej vláde nebolo ľahké dosiahnuť tento výsledok. Podarilo sa to vďaka teamovej spolupráci viacerých poslancov kombináciou ich poslaneckých návrhov a následne aj pozmeňujúcich návrhov k nim. Prezidentke potom nezostávalo nič iné, ako tieto zákony podpísať. Rodiny s deťmi sú tak našťastie v bezpečí.