V súvislosti s odvolaním vlády prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou na základe vyslovenia nedôvery parlamentom sa v tlači objavili rôzne úvahy, na čo všetko by mala mať prezidentka v zmysle Ústavy SR dosah.
Jeden z ústavných právnikov sa napríklad nazdáva, že vláda: „Niektoré právomoci bude môcť vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom hlavy štátu, ktorý bude musieť získať v každom jednotlivom prípade. Príkladom je schvaľovanie zahraničných ciest členov vlády, používanie skráteného legislatívneho konania alebo zmena účelu použitia výdavkov štátneho rozpočtu.“.
Odmyslime si zahraničné pracovné cesty, keďže zahraničnopolitická orientácia práve odvolanej vlády a prezidentky je z veľkej časti zhodná.
Oveľa zaujímavejšie je posúdenie, či je to skutočne tak, že prezidentka bude odsúhlasovať aj skrátené legislatívne konania vlády a rozpočtové opatrenia, ktoré bude robiť minister financií.
V prípade návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie nám formalistický prístup k veci napovedá, že by malo ísť o čl. 119 písm. r) Ústavy SR, a teda, že je nevyhnutný súhlas prezidenta. Na druhej strane je to neoddeliteľná súčasť legislatívneho procesu ku konkrétnemu návrhu zákona, pričom k schvaľovaniu návrhov zákonov vláda súhlas prezidentky nepotrebuje, keďže ide o čl. 119 písm. a) Ústavy SR. Dôvodová správa k novele Ústavy SR z roku 2011 je veľmi strohá a nič nevysvetľujúca, takže rozuzlenie nebude také jednoduché a očakávam, že bude predmetom (odborných) diskusií.
Podobne, pri schvaľovaní rozpočtových opatrení ministrom financií, kde to už má náboj Čaputová verzus Matovič, sa na prvý pohľad zdá, že vec je jasná, keďže minister je na vykonávanie takýchto opatrení splnomocnený vládou na príslušný rozpočtový rok a ide o opatrenie vlády, takže vo všeobecnosti podlieha schvaľovaniu prezidentkou.
Kľúčové pre toto posúdenie však je, kedy k takému splnomocneniu ministra financií zo strany vlády došlo. Ak vláda splnomocnila Igora Matoviča ešte pred jej odvolaním v parlamente, minister prezidentkin súhlas potrebovať nebude, pretože súhlas sa nedáva k úkonom členov vlády, ale len k rozhodnutiam vlády. Ak to vláda nestihla do svojho odvolania a splnomocnenie sa ešte len má vydať, bude na to potrebovať súhlas prezidentky.
To samozrejme platí, len ak je štátny rozpočet schválený. Ak nie je, a je rozpočtové provizórium, Čaputová nebude mať na Matoviča žiadny dosah. Minister v rozpočtovom provizóriu totiž môže rozpočtové opatrenia robiť bez splnomocnenia vlády, lebo je na to oprávnený priamo zo zákona.
Tak sa zamýšľam, čo to vlastne trepal Richard Sulík a SaS o obmedzení Matoviča, atómovkách a ďalšie nezmysly, ak povalia vládu? Nejako mi to nevychádza.