Ústavný súd SR sa po rokoch rozhodol prelomiť svoju doterajšiu judikatúru a žiada sprísnenie posudzovania pravidiel pre skrátené legislatívne konanie pri návrhoch zákonov. Niektoré časti rodinného balíčka dnes svojím rozhodnutím označil za protiústavné.
Napriek tomu sa rodiny s deťmi obávať nemusia, pretože sme v parlamente počas tejto a predchádzajúcej parlamentnej schôdze upravili príslušné zákony tak, aby na ne nemalo rozhodnutie Ústavného súdu SR žiadny vplyv. Bez ohľadu na to, ako by súd rozhodol, keďže sme nevedeli ako rozhodne.
Zároveň rešpektujeme požiadavku Ústavného súdu SR na sprísnenie pravidiel legislatívneho procesu a v tomto duchu aj upravíme rokovací poriadok parlamentu.
Mrzí ma len, že hoci mal na to Ústavný súd SR príležitosť už viackrát v minulosti (napr. Sulíkovo kilečko, Smerácke volebné moratórium, Kolíkovej reforma Súdnej rady), rozhodol sa pre zmenu svojej doterajšej judikatúry práve pri pomoci pre rodiny s deťmi. Keďže sme však mysleli pár krokov dopredu, dnešné rozhodnutie súdu má skôr akademickú povahu bez dopadu na tých najzraniteľnejších.