V ten istý deň ako sa bude hlasovať v parlamente o vyslovení nedôvery vláde, sa bude hlasovať aj o štátnom rozpočte na rok 2023.
Rozpočet je výrazne prorodinný, je o pomoci ľuďom pri prekonaní energetickej krízy a tiež o plnení našich programových priorít (učitelia, lekári, sestričky a ďalší zdravotníci, zamestnanci verejnej správy).
Neschválenie rozpočtu by znamenalo rozpočtové provizórium, počas ktorého by sme nevedeli doručiť pomoc ľuďom v dostatočnej miere a bol by to aj zlý signál pre svetové trhy, pretože kredibilita Slovenska by klesla a dlh štátu by sme splácali za podstatne drahšie peniaze. Rozpočtové provizórium by postihlo aj čerpanie eurofondov.
Hlavné priority, na ktoré je rozpočet zameraný, sú uvedené v priloženej grafike.
Darí sa aj Ministerstvu financií pri výbere dane z pridanej hodnoty. Jej výber je výrazne lepší ako v minulosti, čo prináša dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu.