Schopnosť Slovenska splácať svoje záväzky (dlhy) je stále veľmi dobrá. Úverový rating hodnotia medzinárodné agentúry. Analytici jednej z nich – Standard & Poor’s (S&P) očakávajú, že deficit verejných financií Slovenska sa do roku 2025 zníži na 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Čistý dlh verejnej správy sa má do roku 2025 stabilizovať pod 60 % HDP.
Preto všetky hlasy politickej opozície, ktorá neustále straší obyvateľov Slovenska údajnou gréckou cestou alebo rozpočtovou či ekonomickou katastrofou, sú nezmysly.
Podobne, nezamestnanosť prvýkrát od vypuknutia pandémie klesla pod 6%. Pre porovnanie – počas prvej Ficovej vlády, keď bola tiež celosvetová ekonomická kríza, neklesla nezamestnanosť pod 14% a jedinou pomocou, ktorú Ficova vláda vtedy ľuďom ponúkla bolo tzv. šrotovné. Len aby sa nezabudlo.