Novovymenovanými sudcami sú Zuzana Andrejčáková (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Košiciach), Ján Baláž (Okresný súd Rožňava), Tomáš Dulina (hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Prešove), Marcela Grancová (Okresný súd Košice II), Jozef Hajdu (Okresný súd Košice I), Radoslav Harangozo (Okresný súd Prešov), Ondrej Havír (Okresný súd Prešov), Anna Hrehová (Okresný súd Humenné), Erika Kovačicová (Okresný súd Nitra), Marianna Kubicová (Okresný súd Dunajská Streda), Viktória Ladičkovská (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Košiciach), Peter Lizúch (Krajský súd Bratislava), Dana Molitorys (Okresný súd Dunajská Streda), Lucia Pavlíková (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Prešove), Dominika Polivková (Okresný súd Košice I), Denisa Slivová (Krajský súd Žilina), Zsolt Suver (hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach), Darina Štoffová (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici), Martin Tiso (Najvyšší správny súd Slovenskej republiky) a Peter Uhrinovský (Okresný súd Prešov).