Pozemok na Mamateyovej/Polereckého ulici sa podarilo do územného plánu presadiť ako zeleň. Plochu na Haanovej/Pankúchovej ešte chránime pre šport a zeleň, ale je to na dobrej ceste. O Šustekovu a Sosnovú musíme zabojovať správnou voľbou zástupcov – mestských poslancov.

Súčasné vedenie Bratislavy je veľmi aktívne pri zmenách a doplnkoch územného plánu. Nevýhodou je, že má nezdravé developerské chúťky s cieľom zastavať každú voľnú plochu, aj v stabilizovaných územiach Petržalky. Je preto prirodzené, že sa Petržalčania búria.

Dobrý úmysel postaviť nájomné byty nik nespochybňuje. Aj Petržalka potrebuje dobrých učiteľov, policajtov, či opatrovateľov. Nájomné byty ako benefit sa však musia stavať citlivo, ideálne mimo stabilizovaných zón. Je zarážajúce, že vedenie mesta neakceptuje pripomienky a námietky svojich občanom voči zástavbe pozemkov, ktoré na výstavbu nie sú vhodné, hoci práve Petržalka ponúkla vedeniu a občanom hlavného mesta najviac pozemkov na výstavbu nájomných bytov zo všetkých mestských častí, napr. na Bratskej ulici, Muchovom námestí a Janíkovom dvore.

Počas rokov 2018-2022 som osobne niekoľkokrát na rokovaní mestského zastupiteľstva zasahoval s cieľom chrániť uznesenie, ktoré bolo vôľou viac ako 4 200 Petržalčanov v petícii  prijaté ešte v roku 2017. Aj v tom čase som sa spolupodieľal protestu, dnes ochrániť už vybojované a nedovoliť zrušiť, ani zásadne zmeniť územný plán. Smutné, že štyroch rokoch opäť musíme zdôrazňovať, že sú stále miesta, kde by zástavba bola na škodu.

Pozemok pri Dome III. veku

Pozemok v lokalite Mamateyova/Polereckého je v súlade s petíciou a uznesením mestského zastupiteľstva z roku 2017 aktuálne zaradený do zmien a doplnkov č. 09 k územnému plánu mesta. Jeho preklasifikovanie na zeleň a park sa očakáva na jar budúceho roka.

Pozemok pri Starohájskej pivárni

Na základe petície a uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2017 by mal byť tiež súčasťou zmien a doplnkov č. 09 k územnému plánu mesta, avšak nie je, lebo s tým nesúhlasí terajšie vedenie mesta. Počas leta 2022 sme preto spísali spolu s viac ako 2 100 Petržalčanmi hromadnú pripomienku s cieľom zaradiť pozemok do zmien a doplnkov. Súbežne som s vedením mesta vyrokoval alternatívny kompromis spracovania urbanistickej štúdie pozemku počas roka 2023, výlučne s cieľom jeho preklasifikácie na zeleň alebo na šport a v tomto duchu mestské zastupiteľstvo aj schválilo na môj návrh uznesenia. Následne sa spracuje zmena a doplnenie územného plánu.

Pozemky na Šustekovej a Sosnovej

Vedenie mesta síce súhlasí s tým, aby sa 2/3 zelene pri bytových domoch na Šustekovej pri poliklinike preklasifikovali v územnom pláne na zeleň, zvyšok aj ostatné pozemky na Sosnovej a Šustekovej by však s veľkou intenzitou chcelo zastavať nájomnými bytmi, čo si aj presadilo na mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní urbanistickej štúdie. Aktuálne je tento zámer súčasťou zmien a doplnkov č. 08 k územnému plánu mesta, hoci protestovali nielen obyvatelia (petícia viac ako 1 000 ľudí), ale aj petržalskí poslanci a starosta Petržalky. Jedinou možnosťou je vypustenie týchto pozemkov z navrhovaných zmien a doplnkov č. 08, to však už bude robiť nové mestské zastupiteľstvo a tak je dôležité, kto v ňom bude Petržalčanov zastupovať.

Ak sa opätovne stanem mestským poslancom na Petržalku, urobím všetko preto, aby sme vyššie uvedené veci dotiahli do zdarného konca v súlade so záujmami Petržalčanov vyjadrenými v petíciách a hromadných pripomienkach, ktoré som spoluorganizoval.