Dnes sa konalo posledné petržalské zastupiteľstvo v tomto volebnom období (2018 – 2022).
Na programe sme mali aj petíciu, ktorú podpísalo viac ako 1 600 Petržalčanov, pričom významným spôsobom k tomu prispeli okrem mňa aj moji petržalskí poslaneckí kolegovia Katarína Sklenková a Branislav Kleinert.
Cieľom petície bol presun výstavby športovej haly z nevhodného miesta na školskom dvore na ZŠ Pankúchovej v Petržalke na pozemok oproti bikrosovej dráhe PumpPark, vstup od tejto dráhy kvôli väčšiemu počtu voľných parkovacích miest, umiestnenie multifunkčného ihriska na mieste dnešného školského dvora základnej školy s nepretržitým prístupom pre verejnosť. Najviac získajú deti a mládež, ktoré budú mať kde športovať na otvorenom priestranstve.
Úplne na záver zastupiteľstva sa mi podarilo presadiť uznesenie, ktorým sme zaviazali starostu k predloženiu všeobecne záväzného nariadenia o dotačnom systéme na rekonštrukciu pochôdznych terás, ktoré sú v katastrofálnom stave, pričom sme zaznamenali viaceré zranenia a dokonca aj smrteľný úraz. Obdobný dotačný systém som ako bratislavský poslanec presadil na mestskom zastupiteľstve ešte v roku 2017 a som presvedčený, že by taký mala mať aj Petržalka, ktorá má spomedzi mestských častí Bratislavy najväčší problém s terasami.
Napriek už prebiehajúcej komunálnej volebnej kampani boli obe mnou predložené uznesenia schválené naprieč všetkými poslaneckými klubmi v petržalskom zastupiteľstve.
Najviac ma teší, že ľudia, ktorí spisovali petíciu, sa presvedčili, že záujem o veci verejné je dôležitý a že aj ich aktivita vo verejnej diskusii zohráva dôležitú úlohu, čo predstavuje výrazný motivačný prvok v procese účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch.