Na pozvanie predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a v spolupráci s veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku sa na pôde tohto parlamentného výboru konalo dvojdňové pracovné stretnutie k veľkej novele rokovacieho poriadku slovenského parlamentu aj za účasti britského experta Petra Stema, ktorý pôsobí v Dolnej Snemovni (the House of Commons) britského parlamentu ako osoba zodpovedná za dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu a poriadku v parlamente.
Pracovné stretnutie bolo zamerané na otázky, ktoré by mali byť predmetom novelizácie rokovacieho poriadku slovenského parlamentu. K takým patria otázky spomalenia alebo predĺženia legislatívneho procesu v parlamente, nových pravidiel pre skrátené legislatívne konanie, slobody prejavu počas zasadnutí parlamentu, online rokovaní parlamentu, účasti verejnosti na legislatívnom procese, posudzovania medzinárodných zmlúv parlamentom, bezpečnosti a poriadku počas rokovaní parlamentu, či otázky predchádzania konfliktu záujmov a celkovo ochrany verejného záujmu vrátane integrity a etického správania sa poslancov v parlamente.
Veľká Británia je kolískou parlamentarizmu a pravidlá rokovania dolnej snemovne britského parlamentu sú v mnohom pre Slovensko inšpiratívne. Niektoré z podnetov, ktoré zazneli na pracovnom stretnutí, by mali nájsť uplatnenie aj v rokovacom poriadku slovenského parlamentu, na čom sa v závere podujatia zhodli jeho účastníci spoločne s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom.