Britskú kráľovnú Alžbetu II. som naposledy videl v Londýne na jar tohto roka. Spolu s Juraj Šeliga sme boli na návšteve britského parlamentu a počas prestávky medzi rokovaniami sme sa presúvali po centre Londýna, ktorým práve prechádzala do Westminsterského opátstva, aby si uctila pamiatku svojho zosnulého manžela Filipa na spomienkovej bohoslužbe.

Dnes vyvrcholila posledná rozlúčka s touto najdlhšie žijúcou panovníčkou britskej monarchie, ktorá počas života navštívila aj Slovensko a zanechala v nás veľmi príjemné spomienky. Česť jej pamiatke.

Napriek tejto smutnej udalosti si tento týždeň pripomenieme Veľkú Britániu aj iným spôsobom. Výborná spolupráca s britským veľvyslanectvom na Slovensku, osobitne s pánom veľvyslancom Nigelom Bakerom, vyústila do pozvania britského experta pre otázky spojené s pravidlami rokovania parlamentu Peter Stam na Slovensko, na pôdu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Pracovné rokovanie otvorené pre všetkých poslancov parlamentu, ale aj zástupcov relevantných mimovládnych organizácií z oblasti justície a boja proti korupcii sa uskutoční vo štvrtok a piatok, a to v súvislosti s pripravovanou veľkou novelou rokovacieho poriadku národnej rady, ktorú gestorsky zastrešujem.

Budeme sa venovať nasledujúcim tematickým blokom:

  1. proces prijímania pravidiel rokovania britského parlamentu, jeho zmeny, úloha opozície
  2. sloboda prejavu počas zasadnutia britského parlamentu
  3. prijímanie zákonov
  4. účasť verejnosti na legislatívnom procese
  5. posudzovanie medzinárodných zmlúv
  6. bezpečnosť a poriadok počas zasadnutí britského parlamentu vrátane parlamentnej stráže
  7. pravidlá upravujúce ochranu verejného záujmu (zákaz konfliktu záujmov)