Pod záštitou predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa v utorok (6.9.2022) na pôde slovenského parlamentu uskutočnilo odborné podujatie vo formáte okrúhleho stola s názvom „Slovenská diaspóra vo svete a jej stála prezentácia v Slovenskej republike“, ktoré bolo zamerané na problematiku výstavby Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva.
Zámer vybudovania projektu kultúrneho stánku, vôbec prvého postaveného na „zelenej lúke“ od nežnej revolúcie (1989) na Slovensku, ktorý by prierezovo aj z historického hľadiska mapoval slovenské vysťahovalectvo, podporila v júni tohto roka vláda Slovenskej republiky svojím uznesením. Aktuálne sa pracuje na štúdii uskutočniteľnosti tohto projektu. Jeho súčasťou by malo byť aj edukačné centrum a kongresové centrum, ktorých je v Bratislave stále nedostatok.
Organizátormi okrúhleho stola boli mimovládne organizácie Migrácia SK a Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov spolu s Nadáciou Národný Pamätník slovenského vysťahovalectva. Podujatia sa zúčastnili predseda a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vedenie Slovenského národného múzea, osobitne jeho Historického múzea, zástupca Ministerstva kultúry SR, zástupca Metropolitného inštitútu Bratislava, bývalý predseda Matice slovenskej, poradkyňa premiéra SR pre otázky slovenského zahraničia, ako aj Slováci zo zahraničia žijúci v Maďarsku, Poľsku, Českej republiky či Nemecku.
Ako som uviedol na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky: „Oceňujem, že sme sa na pôde zákonodarného zboru mohli venovať projektu Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva, najmä konkrétnym krokom od vyhlásenia medzinárodnej architektonickej súťaže, cez vypracovanie štúdie a spracovanie projektovej dokumentácie až po výstavbu týchto monumentov a ich predpokladané otvorenie v roku 2029.
Ide o zámer dlhodobo požadovaný slovenským zahraničím, ktorému až táto vláda dala jasné kontúry, pretože Slováci v zahraničí a ich vzťahy so Slovenskom ako ich materskou krajinou sú pre nás prioritou.“