Keď sa v roku 2005 zaviedlo to Trestného poriadku ustanovenie § 363, bolo to najmä kvôli odbremeneniu Najvyššieho súdu SR od sťažností účastníkov trestného konania na nezákonnosť. Právomoc sa priznala generálnemu prokurátorovi, avšak len na tzv. meritórne rozhodnutia, k akým patrí napr. rozhodnutie o zastavení trestného stíhania alebo rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania a niektoré ďalšie, ktoré sú od roku 2006 presne vymenované v príkaze generálneho prokurátora.
Keď v roku 2011 sa za vlády Ivety Radičovej zaviedol zákaz tzv. negatívnych pokynov (t.j. pokyn nadriadeného prokurátora podriadenému prokurátorovi, aby napr. niekoho nestíhal), generálna prokuratúra v súčinnosti s bývalými vládami Fica a Pellegriniho začali „pohon“ s cieľom upraviť § 363 Trestného poriadku tak, aby sa veci zametali pod koberec.
Najskôr do príkazu prokurátora pribudlo aj uznesenie o vznesení obvinenia, čo pretrváva dodnes, keď vďaka použitiu § 363 Trestného poriadku bolo zrušené obvinenie rôznym vplyvným osobám ako je Haščák (Penta), Žiga (Hlas-SD), Plačková a ďalší a najnovšie sa usilujú týmto spôsobom o zrušenie uznesenia o obvinení Fico s Kaliňákom (obaja Smer-SD).
Keď Ústavný súd SR v roku 2014 rozhodol, že § 363 nemožno použiť na zrušovanie uznesení o vznesení obvinenia, pretože odsek 1 tohto paragrafu obsahuje veci o tzv. meritórnych rozhodnutiach, čo uznesenie o vznesení obvinenia nie je, smerácka vláda a jej poslanci v parlamente túto vetu z Trestného poriadku vypustili.
S kolegom – poslancom Lukáš Kyselica – poslanec NR SR, OĽANO, kandidát na župana Nitriansky kraj sme sa rozhodli smeráckou vládou vypustenú vetu do ustanovenia § 363 Trestného poriadku vrátiť. Legislatívny návrh sme včera podali do podateľne parlamentu. Ide o najmenší možný zásah, aký sa dá do § 363 Trestného poriadku spraviť, ale dosť zásadný. Všetko navyše, čo sa dohodne v parlamente medzi prvým a druhým čítaním bude len bonus.
Ak by sa podaril aj tento základ, bol by to oproti dnešku posun vpred, ktorý by znamenal, že vplyvní obvinení sa nebudú dostávať na slobodu vďaka § 363 Trestného poriadku.