Po dlhých rokoch prázdnych sľubov od predchádzajúcich vlád prichádza ponuka ministrov za hnutie OĽANO pre lekárov, zdravotné sestry a pôrodné asistentky.
Zatiaľ len pre tých, ktorí pracujú pre štát v nemocniciach.
Pri lekároch sa dostaneme na priemernú úroveň mzdy 4 000 eur mesačne, t. j. o 556 eur v priemere viac ako doteraz alebo o 16% viac pri porovnaní rokov 2022 a 2023. Suma pozostáva z automatickej valorizácie platov, príplatok 1% z priemernej mzdy za rok praxe (najviac však za 20 rokov) a zvýšenie nástupného platu lekára o 140%.
Pri zdravotných sestrách a pôrodných asistentkách sa uplatňuje podobný mechanizmus (valorizácia, roky praxe a pod.). Zdravotná sestra s 20 ročnou praxou tak oproti tomuto roku, keď zarobila v priemere 1 000 eur mesačne, od roku 2023 zarobí o 44% viac, t.j. cca 1 450 eur mesačne. K uvedenému ešte patria príplatky podľa Zákonníka práce a nároky podľa kolektívnej zmluvy, ak je v nemocnici uzavretá.
Treba veriť, že lekári aj zdravotné sestry, či pôrodné asistentky túto ponuku prijmú. Je to síce stále o niečo menej ako v susednej Českej republike, napr. pri zdravotných sestrách v priemere o cca 200 eur, ale to je rozdiel, keď sa už neoplatí odchádzať, ak má niekto vybudované zázemie.
Ponuku na zvýšenie platov ocenilo aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek.