Na Slovensku žije pomerne početná skupina občanov Ruskej federácie, ktorí nesúhlasia s agresiou svojej krajiny voči Ukrajine.
Keď sme pri príležitosti osláv dňa víťazstva nad fašizmom spolu s kolegom Andrej Stančík kládli na Slavíne vence ruským a ukrajinským vojakom, prisľúbili sme ruskej komunite na Slovensku, že vyriešime problém s uplynutím platnosti ich víz a cestovných dokladov, aby sa nútene nemuseli vrátiť do Ruska.
Už v tom čase bola prijatá novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá však nebola jednoznačná, pokiaľ išlo o ruských štátnych príslušníkov, pretože jej hlavným zámerom bolo riešiť štátnych príslušníkov Ukrajiny. Keďže však ustanovenie zákona hovorí o mimoriadnej situácii v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, na rokovaní s Ministerstvom vnútra SR a Úradom hraničnej a cudzineckej polície (UHCP) sme dosiahli, že riaditeľ UHCP vydá interný pokyn, na základe ktorého sa jasne uvedie, že § 131k zákona o pobyte cudzincov sa bude vzťahovať aj na ruských štátnych príslušníkov. Tí sa tak po uplynutí platnosti dokladov nebudú musieť vrátiť do Ruska, kde by im za ich postoje voči vojne na Ukrajine takmer určite hrozili problémy až perzekúcie.
Na rokovaní sme riešili aj slovenských štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o vrátenie štátneho občianstva, o ktoré prišli vďaka Ficovmu zákonu po roku 2010. Ujasnili sme si niektoré postupy a lehoty, pretože záujem o vrátenie občianstva je veľký a dlhé čakanie je demotivujúce.