Aktuálne prebieha pripomienkovanie zmien a doplnkov k územnému plánu hlavného mesta, ktorý sa týka aj Petržalky. Je to jediná možnosť, ako preklasifikovať pozemok zo stavebného pozemku, na pozemok určený pre oddych a šport.