Po skončení pandémie som spolu s občiansky združením prijal výzvu ako ambasádor skvelého projektu a odštartovali sme prvú veľkú spoluprácu na Základnej škole Turnianska v Petržalke. Takmer 400 detí v školskom roku 2021/2022 absolvovalo pravidelné plavecké výcviky.
Vďaka nášmu projektu dostali deti a ich rodičia športovú aktivitu plávanie bezplatne.
Spoločne sme zrealizovali jedinečný koncept bezplatných plaveckých výcvikov v rámci hodín telesnej výchovy, ktorý nemá konkurenciu v Bratislave na základných a materských školách.
Deti mali k dispozícii certifikovaných plaveckých trénerov, plavecké pomôcky, prenájom bazéna a to všetko bezplatne.
Do rozbehnutého projektu, pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru, bolo zapojených 10 plaveckých trénerov, ktorí postupovali podľa vypracovanej tréningovej metodiky schválenou Fakultou telesnej výchovy a športu, UK Bratislava.
Projekt sme ukončili symbolickými pretekmi 29.6.2022 so štvrtým ročníkom základnej školy. Spolu so splnomocnencom vlády pre šport Karol Kučera a poslankyňou Mária Šofranko sme rozdali symbolické darčeky, ale aj ceny pre najlepších plavcov pretekov.