Kaplnka Sv. kríža bola postavená v roku 1909 ako pamiatka obetí ľadovej povodne na Dunaji z roku 1809. Stojí na mieste pôvodného pamätného kríža, ktorý je zachovaný v interiéri kaplnky. Kaplnka a priestor okolo nej sa dlhodobo využíva pre náboženské účely a príležitostnú liturgiu. Budova je v správe Farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Petržalke.
Kaplnka nie je kultúrna pamiatka, ale patrí medzi pamätihodnosti mesta Bratislavy. V jej blízkosti pri dostihovej dráhe sa nachádza aj Hájovňa – bývalá Kokešova horáreň. V určitom období sa využívala tiež ako Hostinec u Hubera. Jej vlastníkom je štátny podnik Lesy, ktorý ju v roku 2020 vyhlásil za Významné lesnícke miesto.
Naším cieľom je obnoviť kaplnku a vytvoriť hodnotný priestor pre konanie menších liturgických podujatí, ale aj pre oddych a meditáciu. Pre rozvinutie tejto funkcie sa areál skultivuje prvkami malej architektúry a sadovými úpravami. Kaplnka je vo vlastníctve cirkvi, pre vybudovanie areálu má byť dlhodobo prenajatá od Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.