Po náročných rokovaniach dnes ministerka Veronika Remišová podpísala s Európskou komisiou Partnerskú dohodu, ktorá dáva zelenú čerpaniu ďalších eurofondov.
Do roku 2027 budeme môcť čerpať až 13 miliárd eur z európskych zdrojov. Vďaka zmenám, ktoré sme prijali v júni v parlamente a ďalšie, ktoré nedávno prijala vláda, bude získanie eurofondov výrazne jednoduchšie.
Šesť operačných programov sme nahradili jedným.
Je to naozaj veľký deň pre Slovensko. Poďakovanie patrí aj premiérovi Eduardovi Hegerovi👏