Deklarácia zvrchovanosti, ktorej okrúhle výročie si v tomto roku pripomíname, je vyjadrením vôle štátotvorného slovenského národa vytvoriť vlastný štát a spravovať si svoje záležitosti zvrchovane a samostatne. Jej prijatie bolo zásadným politickým krokom k samostatnosti Slovenskej republiky.

Štátnu zvrchovanosť možno považovať za kľúčovú aj pri vstupe Slovenska do rôznych nadnárodných a medzinárodných organizácií, pretože Slovensko môže vďaka nej samostatne rozhodovať o tom, ktorej časti svojej suverenity, resp. zvrchovanosti sa vzdá a ktorú si naďalej ponechá, čo je v globalizovanom svete pri menších štátoch vždy poistka, že o ňu nepríde.

Pripomenutím si deklarácie zvrchovanosti zároveň vzdávame rešpekt všetkým, ktorí v minulosti dobrovoľne alebo nútene opustili Slovensko a v zahraničí naďalej venovali veľa úsilia tomu, aby sa zo Slovenskej republiky stal opäť samostatný, zvrchovaný a demokratický štát. Slovenská diaspóra v zahraničí významným spôsobom prispela k tomu, že sa Slovensko stalo zvrchovaným štátom a aj v zmysle Ústavy SR považujeme jej príslušníkov za integrálnu súčasť štátotvorného slovenského národa.

Pripomenutie si Deklarácie zvrchovanosti však nemôže byť prejavom falošnej symboliky alebo nacionalizmu.

Slovensko po minulé roky veľakrát doplácalo na rôznych falošných politikov, ktorí pod zámienkou zvrchovanosti doslova uniesli tento štát a pripravili ho takmer o všetky hodnoty, ktoré uznáva demokratický svet, čím urobili Slovensku „medvediu službu“, z ktorej sa doteraz spamätávame.