Základná škola Pankúchova v mestskej časti Bratislava – Petržalka má vážny problém. Viacero okolností (podložie, poškodená kanalizácia a pod.) zapríčinilo, že sa časť školy (jeden celý trakt) prepadáva. Ide pritom o jednu z najvyťaženejších škôl v Petržalke, dokonca jednu zo štyroch, ktorá má aj vlastný bazén, ktorý ako „na potvoru“ budú musieť asi od nového školského roka zavrieť a rekonštrukcia je v nedohľadne.

Preto som ešte minulý rok požiadal ministra školstva, či by sa nedalo riešiť tento havarijný stav na základnej škole. Hoci pôvodne bola prisľúbená čiastka 200 000 eur, aj poskytnutých 130 000 eur je úspech, keďže projekt rekonštrukcie získal spomedzi všetkých podobných projektov na Slovensku najviac finančných prostriedkov.

Petržalka prispeje z vlastného rozpočtu sumou 90 000 eur, takže celkovo bude sanácia prepadnutého traktu školy stáť 220 000 eur.

Teším sa, že rekonštrukčné práce sa už začali a ak sa nevyskytne vážny problém, mali by byť ukončené do začiatku nového školského roka. Skontrolovať priebeh prác som bol spoločne s riaditeľom základnej školy Štefanom Ráczom.