Pre hnutie OĽANO sú jednou z priorít aj Slováci žijúci v zahraničí. Keďže sa takmer celý volebný program OĽANO týkajúci sa slovenského zahraničia zapracoval do programového vyhlásenia vlády, urobili sme po 2 rokoch vládnutia odpočet 10 priorít, ktoré sme sľúbili občanom Slovenska tak doma ako aj v zahraničí.
Tento odpočet sme urobili symbolicky dnes 5. júla, kedy si pripomíname Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Národná rada SR vyhlásila už v roku 1993 pri vzniku Slovenskej republiky.
Článok 7a Ústavy SR uvádza úplne jasne, že Slovensko chce podporovať vzťahy medzi materskou krajinou a Slovákmi v zahraničí, ktorých považuje za svoju integrálnu súčasť. Teda nie dva oddelené svety, ale podpora národného povedomia a patriotizmu.
Odpočet plnenia úloh z programového vyhlásenia vlády je viac než pozitívny. Tak vláde, ako aj poslancom parlamentu – osobitne z hnutia OĽANO, sa za 2 uplynulé roky podarilo splniť 7 z 10 prísľubov, ktoré dali. Stále zostávajú 3 nesplnené, ale aj na tých sa už usilovne pracuje a ak všetko pôjde podľa plánu, do konca roka by mali byť splnené.
Odpočet sa konal v Sade Janka Kráľa pri základnom kameni slovenského vysťahovalectva. Po prvýkrát môžeme konštatovať, že na základe uznesenia vlády SR č. 387 z 8. júna 2022, na ktorom sa som podieľal, by do roku 2029 malo byť v Bratislave postavené Múzeum a Pamätník slovenského vysťahovalectva.
Verme, že aj ďalším vládam bude záležať na Slovákoch žijúcich v zahraničí aspoň v takej miere ako tej súčasnej a že budú pokračovať v projektoch, ktorých časový rámec presahuje aktuálne volebné obdobie. Či už ide o navýšené dotácie na slovenské zahraničie vo výške, v akej Slovensko podporuje svoje národnostné menšiny na svojom území, ale o projekt múzea a pamätníka slovenského vysťahovalectva, či ďalšie, ktorých charakter si to vyžaduje.
Odpočet programového vyhlásenia vlády v agende slovenského zahraničia a zároveň z veľkej časti aj odpočet volebného programu OĽANO v tejto agende.
Spolu so mnou aj hostia: Iveta Galbavá (poradkyňa premiéra pre oblasť slovenského zahraničia), Michal Spevák z Čiernej hory a koreňmi zo Srbska (predseda spolku Čierrnohorsko-slovenského priateľstva), Viera Horch z Nemecka (bývalá dlhoročná predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove) a Martin Juraj Oscitý z Nemecka, Pavel Obrcian (zástupca občianskeho združenia Železná opona na Slovensku), zástupcovia Nadácie Pamätník slovenského vysťahovalectva Ján Bilik a Claude Baláž, ktorý je aj bývalým splnomocnencom vlády SR pre zahraničných Slovákov.
Splnené priority:
1. koncepcia štátnej politiky a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
2. posilnenie postavenia a právomocí ÚSZZ
3. poradkyňa premiéra pre slovenské zahraničie
4. navýšenie dotácií pre Slovákov v zahraničí
5. štátne občianstvo – lacnejšie a jednoduchšie
6. podpora vzdelávania aj v zámorí a západnej Európe
7. Pamätník a Múzeum slovenského vysťahovalectva (zatiaľ na papieri, v realite do konca roka 2028)
Zatiaľ nesplnené priority:
1. návratová politika a Plán obnovy a odolnosti
2. voľby zo zahraničia – elektronizácia volieb poštou, elektronické voľby zo zahraničia, odmena za účasť vo voľbách
3. nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí