Svetový kongres Slovákov zohral v dejinách Slovenska zásadnú a významnú úlohu, osobitne pri presadzovaní svojbytnosti slovenského národa, ako aj počas socializmu v období neslobody.
Na počesť jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana sa rozhodla Nadácia Pamätník slovenského vysťahovalectva udeľovať každoročne pamätné medaily tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o pozdvihnutie a rozvoj Slovenska v zahraničí, resp. tým, ktorí dlhoročne pôsobia v prospech slovenskej diaspóry vo svete.
Dnes (5. júla) som preto pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí privítal na pôde slovenského parlamentu v priestoroch Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov reverenda Dušana Totha z Kanady, zástupcov Nadácie Pamätník slovenského vysťahovalectva Jána Bilika a Claude Baláža (bývalý splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov), ako aj ocenených hostí, ktorými tento rok sú:
  • DUŠAN MIKOLAJ, spisovateľ, redaktor, publicista, esejista, autor a zakladateľ Portálu Slovákov vo svete – Slovenské zahraničie
  • JÁN BOBÁK, historik, bývalý riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov a Slovenského historického ústavu Matice slovenskej
  • DUŠAN KLIMO, spoluzakladateľ a prvý predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, predseda Únie Slovákov v zahraničí
  • IMRICH FUHL, slovenský novinár, básnik, fotograf, zakladateľ a redaktor internetového portálu Slovákov v Maďarsku