Na bezpečnosti a kvalite detských ihrísk mi záleží. Preto som aj v pracovnej skupiny vedenej splnomocnencom vlády SR pre šport Karol Kučera, ktorej cieľom je prijatie právnej úpravy zakotvujúcej aspoň základné kritériá pre bezpečnosť ihrísk.
Mestská časť Bratislava – Petržalka, v ktorej pôsobím ako komunálny poslanec, má v správe 55 verejných detských ihrísk. Na postupnú opravu každého sa každoročne snaží vyčleniť z rozpočtu približne 200 000 eur.
Keď sa nedávno prehodnocoval počet a stav detských ihrísk v Petržalke, zasadil som sa za to, aby detské ihrisko na Mlynarovičovej ulici nebolo zrušené. Rovnako sa zasadzujem aj za opravu detského ihriska v tvare štvorlístka na Mamateyovej ulici. Žiaľ, kvôli pandémii, sa tento rok podarí spraviť len projektovú dokumentáciu a revitalizácia sa posunie na ďalšie roky.
Mojou srdcovkou je však detské ihrisko na Haanovej ulici, v centre môjho petržalského volebného obvodu, kde mám aj trvalý pobyt, a preto som rád, že sa mi podarilo v rámci mojej poslaneckej priority presadiť, že sa nielen vypracuje projektová dokumentácia, ale aj revitalizuje ihrisko ešte tento rok. Za realizáciu projektu sa výrazne zasadil aj môj petržalský poslanecký kolega Branislav Kleinert.
Predpokladané ukončenie prác je na jeseň tohto roka. Ako by nové ihrisko s komplet novou dopadovou plochou, hracími prvkami aj oplotením malo vyzerať, pripájam na plániku nižšie.