Parlament tento týždeň schválil môj návrh zákona, na základe ktorého sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí opäť stane koordinátorom pre oblasť slovenského zahraničia.
Návrh som podával spolu s Jozef Pročko (OĽANO) a Milan Laurenčík (SAS).
Úrad bude mať právomoc koordinovať jednotlivé ministerstvá a orgány štátnej správy s cieľom dosiahnuť jednotný, komplexný a systémový výkon štátnej politiky vo vzťahu k slovenskému zahraničiu, ako aj efektívnu starostlivosť o Slovákov žijúcich za hranicami našej vlasti.
Takéto postavenie úrad už mal od roku 2006, keď vznikol zlúčením sekretariátu splnomocnenca vlády pre zahraničných Slovákov a Domu zahraničných Slovákov, a to až do roku 2012, keď mu vláda Smeru na návrh bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka koordinačnú právomoc vzala. Následne však musela vytvoriť Radu vlády pre krajanov, čiže ďalší orgán. Lajčák týmto diletantským spôsobom degradoval úrad na poskytovanie dotácií a vydávanie osvedčenia o Slovákoch v zahraničí, čo by by zvládlo bez problémov aj samotné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a ešte by štát ušetril polovicu úradníkov, ktorý na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečujú servis (účtovníctvo, mzdy, personálne veci a pod.).
Preto OĽANO do Programového vyhlásenia vlády presadilo, že ak má úrad zostať zachovaný a dávať zmysel, musí sa mu opäť vrátiť jeho koordinačná právomoc. Zároveň by sa mala zrušiť Rada vlády pre krajanov. Úrad je v gescii SaS a aktuálne je na jeho čele Milan Ján Pilip, ktorý sa spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí tiež podieľal na tvorbe novely zákona.