Mečiarove amnestie riešime na Slovenku už viac ako 22 rokov. Žiaľ musíme tiež konštatovať, že počas posledných 5 rokov nebol zo strany Okresného súdu Bratislava III vyknaný ani jeden úkon.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR sa preto na svojom dnešnom zasadnutí zaoberal možnými riešenia problému s cieľom spriechodniť spravodlivosť. A to aj za prítomnosti hostí, ktorými bola ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, predseda Súdnej rady Ján Mazák a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Na zasadnutí výboru bola osobne prítomná aj poslankyňa Národnej rady SR za hnutie OĽANO Anna Remiášová, ktorej sa predmetná vec osobne týka. Vražda syna v súvislosti s únosom a zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny ju nemôže nechať chladnou.

Z diskusie zazneli definície možných problémov najmä v absencii prísediacich, ktorí musia mať najvyššie bezpečnostné previerky pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa prísne tajné. Únos a zavlečenie slovenského štátneho občana do cudziny sú tresným spisom v prísnom režime utajenia, preto k nim môžu mať prístup iba osoby, ktoré sú nositeľom previerky. Žiaľ mnohí prísediaci takúto previerku nemajú, nemajú ambíciu prejsť ňou a prinúť ich nie je medziach zákona.

Úvaha zrušenia postu prísediacich na súdoch si na Ústavnoprávnom výbore nenašla väčšinovú odozvu. Prítomní sa zhodli, že nemajú ambíciu zasahovať do procesných pravidiel vedenia prebiehajúcich súdnych konaní. Je však potrebné riešiť postavenie, kritériá výberu a odmeňovanie prísediacich na súdoch. Praktickým riešením by bola zmena doterajšieho postoja Slovenskej informačnej služby, ktorá požaduje viesť spis v utajenom režime, na základe čoho by sa nevyžadovala previerka Národného bezpečnostného úradu ani u prísediacich. Ďalšou cestou by tiež mohla byť zmena zákona, na základe ktorej by sa rovnako ako poslancom parlamentu udelila bezpečnostná previerka na stupeň prísne tajné automaticky zo zákona aj prísediacim na súdoch. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR bude o navrhovaných  riešeniach pokračovať v diskusii aj zajtra vrátane prijatia uznesenia k tejto problematike.