Bolo mi cťou byť začiatkom pracovného týždňa členom delegácie slovenského parlamentu na pracovnej návšteve českej poslaneckej snemovne a senátu a ministerstva spravodlivosti.
Našim cieľom bolo porovnanie systémov predkladania a kontroly majetkových priznaní, otázky integrity poslancov vrátane dodržiavania etických pravidiel a pravidiel lobingu, ako aj praktické riešenie prípadov nezlučiteľnosť funkcií.
Zároveň sme sa usilovali sústrediť na porovnanie rokovacích poriadkov parlamentu vrátane špecifických otázok, akými je aj parlamentná stráž, či spôsoby stíšenia legislatívneho procesu.
Pondelok sme začali stretnutím so zástupkyňou veľvyslanca SR v Českej republike so Soňou Budayovou, nasledovali rokovania v Českom senáte.