Takmer 20 sťažností rôznych dezolátov zastúpených advokátom podobného „razenia“, ktorí namietali takmer všetky protipandemické opatrenia prijaté vládou od 11. 3. 2020 do 15. 5. 2021 vrátane nosenia rúšok či respirátorov alebo testovania obyvateľstva na COVID-19, boli Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu zmietnuté zo stola ako neopodstatnené.
Hlavným dôvodom zamietnutia sťažností bola skutočnosť, že sťažovatelia okrem všeobecného frflania na opatrenia vlády nevedeli nijako dokázať, že protipandemické opatrenia im uškodili alebo že tieto opatrenia mohli mať na nich negatívny dopad. Európsky súd si zároveň neodpustil poznámku, že keď už nie bežní ľudia, tak aspoň ich advokáti by mali poznať právo.
zdroj foto: Wikimedia/CC