Veľmi rád som prijal pozvanie britského veľvyslanca Nigela Bakera ako „follow-up“ po mojej návšteve v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v marci tohto roka. Stretli sme sa dnes, v stredu 4. mája v jeho veľvyslaneckej rezidencii.
Mali sme možnosť rozprávať sa nielen o aktuálnej politickej situácii na Slovensku, ale najmä o pripravovanej veľkej novele rokovacieho poriadku parlamentu. Osobne by som sa veľmi rád inšpiroval tým, ako dôkladne sú návrhy zákonov prerokovávané v parlamente a akú významnú úlohu  v procese zohrávajú práve parlamentné výbory.
Posilnenie postavenia, právomoci a celkovo samostatnosti výborov by malo byť jedným zo základných cieľov novelizovaného rokovacieho poriadku parlamentu. Britský veľvyslanec mi v tejto veci ponúkol pomoc prostredníctvom expertov britského parlamentu na legislatívny proces, čomu sa veľmi teším.
Okrem odbornej diskusie s veľvyslancom som mal možnosť zoznámiť sa aj s jeho elegantnou slovenskou manželkou. Stretnutia sa sporadicky zúčastňovala aj Tilly, ktorá ako dobre vychovaný anglický psík nedávala o sebe vôbec vedieť, len ma zvedavo pozorovala.