Pod rovnomenným názvom a záštitou Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR práve organizujeme odbornú diskusiu zameranú najmä na posúdenie výhod a nevýhod zvýšenia počtu volebných obvodov v najbližších parlamentných voľbách.
Odborné podujatie organizuje Kancelária Národnej rady SR a hosťami budú nielen akademici z právnických fakúlt a fakúlt sociálnych štúdií, či ekonomických vied z Bratislavy a Brna, ale tiež zástupcovia samosprávy. Uskutoční sa dnes od 13:00 hod. v kinosále parlamentu.
Po skončení konferencie prebehne rokovanie medzi zástupcami koaličných parlamentných strán aj o ďalších otázkach, ktoré by mali byť predmetom veľkej novely volebných zákonov na Slovensku. K takým patria aj otázky, ktoré malo hnutie OĽANO vo svojom volebnom programe a ktoré sa stali súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Konkrétne elektronické voľby zo zahraničia a odmeňovanie tých, ktorí sa aktívne zúčastnia najbližších parlamentných, resp. iných volieb.