Viacerí sa určite pamätáte na úspešné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ), vlastne doteraz jediné úspešné referendum v celej histórii Slovenska.
Myslím, že aj členstvo Slovenska v EÚ môžeme považovať za úspešný príbeh. Nielen kvôli finančnej pomoci akou sú napr. eurofondy či peniaze z plánu obnovy a odolnosti, ale najmä kvôli tomu, že patríme k spoločenstvu európskych národov, ktoré si vážia demokraciu a právny štát a želajú si mier a dobrú vzájomnú spoluprácu.
Vstup Slovenska do Európskej únie som 1. mája 2004 oslávil priamo v Bruseli. Od roku 2003 som totiž patril k hŕstke slovenských euroúradníkov, ktorí pripravovali procesy a normy súvisiace s týmto vstupom tak, aby sa všetko dobre podarilo. Mnoho kolegov a kolegýň z toho obdobia stále pracuje v Bruseli alebo na delegáciách EÚ po celom svete. Moja práca v Bruseli vlastne len nadväzovala na roky 1998-2002, keď som ako člen rôznych negociačných teamov pomáhal vyjednať vstup Slovenska do EÚ a tiež ako člen Team Europe viedol s verejnosťou po celom Slovensku informačné diskusie o výhodách a nevýhodách členstva v EÚ.
Pre Slovensko je výzvou, aby pomáhalo ďalším krajinám v ich snahe o úspešný príbeh vstupu do EÚ. Preto som víkendové popoludnie strávil v spoločnosti zástupcov z Čiernej hory, ktorí sa snažia v oblasti tvorby práva (tamojšia zbierka zákonov) priblížiť čo najviac požadovaným štandardom EÚ. Verím, že aj s pomocou Slovenska sa im to podarí.