Na dnešnom celodennom rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky boli prerokované desiatky vládnych aj poslaneckých návrhov zákonov. Medzi inými návrh zákona o krajských správnych súdoch, ktoré by mali v prvom stupni vypomáhať už zriadenému Najvyššiemu správnemu súdu SR. Umiestnené by mali byť v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Prerokovalo sa aj podnikateľské „kilečko“ s cieľom uľahčiť život podnikateľom na Slovensku, či zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Po mediálnom zákone sa na výbore prerokoval aj nový tlačový zákon (zákon o publikáciách) a viaceré zákony na podporu športu, rodiny a seniorov (13. dôchodok).

Predmetom rokovania bola aj novela rokovacieho poriadku parlamentu, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť poriadok v rokovacích miestnostiach výborov, ale je pravdepodobné, že bude v pléne predložené aj pozmeňujúci návrh upravujúci zriadenie parlamentnej stráže. Jediným opozičným návrhom, ktorý prešiel do II. čítania na schôdzi parlamentu a bol dnes aj schválený na výbore, je návrh týkajúci sa odpustenia dlhov niektorým samosprávam, ktoré vznikli v dôsledku rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie. Na utorkové rokovanie sa presunuli výkladové stanoviská Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k niektorým ustanoveniam rokovacieho poriadku parlamentu, či stanovisko pre Ústavný súd SR v konaní o ústavnosti zákona, ktorým sa odnímajú niektoré benefity bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti.