Ako predseda Ústavnoprávneho vyboru Národnej rady SR som sa na konci pracovného týždňa stretol s delegáciou z Čiernej Hory, aby sme spolu rokovali o otázkach spoločného záujmu. K takým patria otázky právneho štátu a skvalitňovania legislatívneho procesu s osobitným dôrazom na zverejňovanie zákonov a iných právnych predpisov v zbierke zákonov vrátane jej elektronickej formy.
Čierna Hora ako kandidátska krajina na vstup do Európskej únie čelí vážnym výzvam v kapitole Právny štát, kde jej Európska komisia vytýka najviac nedostatkov, a tak skúsenosti zo Slovenska, najmä z tohto volebného obdobia, boli pre jej zástupcov veľmi cenné. Rovnako a diskusia, ako skvalitniť legislatívny proces, a to aj prostredníctvom obdoby ústavnoprávneho výboru v Čiernej Hore, a ako zmodernizovať čiernohorskú zbierku zákonov aj prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ, či vzájomných projektov spolupráce medzi Slovenskom a Čiernou Horou.
Vedúcou delegácie bola riaditeľka verejnoprávnej inštitúcie Danijela Pavičevič, ktorá má v Čiernej Hore na starosti vydávanie zbierky zákonov.
Súčasťou delegácie bol aj Michal Spevák, ktorý ako jeden z mála Slovákov žijúcich v zahraničí kandidoval do Národnej rady SR za poslanca v parlamentných voľbách v roku 2020 (OĽANO).