Petícia z roku 2016 o počte 4 200 občanov hlavného mesta z Petržalky deklarovala protest proti výstavbe bytov na zelenej lúke v dotyku bytov na Haanovej a Polereckého ulici v dotyku domu dôchodcov.

Ako poslanec som navrhol uznesenie, ktoré bolo vypočutím a pomocnou rukou pre občanov. V roku 2017 uznesenie podporili poslanci hlavného mesta SR Bratislava a v roku 2021 aj petržalskí poslanci.

Zastupiteľstvo hlavného mesta aj mestskej časti deklarovali preklasifikovanie pozemkov na zeleň, parky a oddych. Na Haanovej ulici by bolo možné využitie pozemku aj pre športové vyžitie, čo by logicky nadväzovalo už na existujúce pozostatky golfového ihriska, beach volejbalových kurtov a detského ihriska.

Snahy z posledných týždňov o valcovanie Petržalčanov oslabli. Našťastie vyhral zdravý rozum a občan v plnej miere. Únavné vysvetľovania a rokovania na všetkých úrovniach priniesli úrodu. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa usilujú hľadať cestu k občanovi nielen v predvolebnom čase. Veď pre všetkých zvolených a volených zástupcov demokratického systému musí byť občan na prvom mieste. Nie v snahe zapáčiť sa, ale robiť veci v dobrom úmysle a dobre.