Včera v britskom parlamente a dnes na britskom ministerstve hospodárstva sme rozobrali zákonodarný proces a nachádzali inšpirácie pre novelu rokovacieho poriadku parlamentu. Máme ambíciu minimálne stíšiť legislatívny proces a priznať v ňom väčšiu úlohu výborom parlamentu.
Tiež sme podrobne prebrali spôsob posudzovania vplyvov pri tvorbe britských zákonov a vykonávacích právnych predpisov. Sme rozhodnutí, spoločne so slovenským ministerstvom hospodárstva, nastaviť systém posudzovania vplyvov tak, aby sa netýkal len vládnych návrhov zákonov, ale čiastočne aj poslaneckých a aspoň všeobecne záväzných nariadení v samospráve.
No a po ceste z rokovania sme spolu s kolegom Jurajom Šeligom „stretli“ v uliciach metropoly anglickú kráľovnú. Dnes sa konala ceremónia k výročiu pamiatky jej zosnulého manžela. Alžbeta II. prišla na ďakovnú bohoslužbu za princa Philipa. Na ďakovnú bohoslužbu bolo pozvaných približne 1800 členov kráľovskej rodiny a hostí. Pozvanie prijalo aj monacké knieža Albert, dánska kráľovná Margaréta, nórsky kráľ Harald s manželkou Sonjou a španielsky kráľ Filip s manželkou Letiziou.