Verdikt vynesie Ústavný súd SR. Možno bude, ako v prípade iných štátov napr. v Poľsku, musieť rozhodovať až Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. V Poľsku nebola legislatíva posúdená, že je v rozpore s ľudskými právami a slobodami (aj keď sa výnimočne stalo, že v niektorých individuálnych prípadoch, ako ukazuje aj tento prehľad, aplikácia legislatívy nebola správna). https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Poland_ENG.pdf
Ústavný súd SR síce pozastavil účinnosť slovenskej legislatívy, to ale z dôvodu, že pokiaľ ide o zásah do majetkových práv, je lepšie účinky legislatívy pozastaviť ako následne naprávať škody. Ide o princíp opatrnosti a súdu to nemožno vyčítať. Nakoniec, naša vláda nemá „krvavé oči“, ale platí, že „Božie mlyny melú pomaly ale isto“. https://spravy.pravda.sk/…/618720-ustavny-sud…/
Som presvedčený, že ako celok zákon protiústavný nie je a osoby, ktoré mlátili a ponižovali odporcov komunizmu vo väzení, na výsluchoch si nezaslúžia, aby mali popri bežnom dôchodku aj bonus v podobe výsluhového dôchodku. Určite to nie je jediný zdroj príjmu týchto osôb a bolo by nemorálne im ho ponechať, a to aj v prípade, ak po nežnej revolúcii „obrátili kabát“ a začali slúžiť demokratickému režimu často ako príslušníci polície.
Každý zákon sa dá urobiť lepšie a aj v tomto prípade by to bolo možné, pokiaľ by politici typu R. Kaliňák a jemu podobní zámerne neničili spisy dokumentujúce činnosť bývalých príslušníkov ŠTB. A ešte chodili vysmiati, ako sa im podarilo konať v rozpore so zákonom. https://www.startitup.sk/spisy-stb-koncili-za-kalinaka-v…/
Mnohé vlády po nežnej revolúcii sľubovali spravodlivú nápravu, ale až našej vláde sa podarilo zákon presadiť a verme, že obstojíme na Ústavnom súde SR alebo v Štrasburgu.