V akom štádiu je príprava volebnej legislatívy? Je už pripravený legislatívny návrh?

O zmene volebnej legislatívy v súčasnosti diskutujeme v rámci pracovnej skupiny zriadenej Ministerstvom vnútra SR.  Po zhode na obsahu začneme pripravovať legislatívny návrh. 

Kedy bolo naposledy stretnutie pracovnej skupiny? Kedy príde návrh do parlamentu?

Pracovná skupina sa naposledy stretla v januári 2022. Návrh by mal byť predložený do parlamentu v priebehu tohto roka.

Predložili ste návrh, ktorý upravuje možnosť vykázať poslanca aj z rokovania výboru. V dôvodovej správe je uvedene, že predkladate aj eticky navrh poslanca. V akom štádiu je príprava etického kodexu poslanca?

Návrh novely rokovacieho poriadku parlamentu spresňuje aj výšku pokút, rieši zabezpečenie poriadku v rokovacej miestnosti výborov. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady môžu v súlade s ňou udeliľ poslancovi za nevhodné správanie a porušovanie pravidiel pokutu. Etický kódex bude navrhnutý na schválenie samostatným uznesením parlamentu súbežne so schválením novely rokovacieho poriadku parlamentu v apríli tohto roka.

Je na obsahu dohodnuta koalicia? Čo hlavne by malo byť sucastou kodexu?

Aktuálne sú spracované dva návrhy etického kódexu, a to predsedníčkou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR Annou Andrejuvovou a predsedníčkou poslaneckého klubu strany SaS Annou Zemanovou. Ide o štandardnú úpravu etických pravidiel správania sa poslancov parlamentu po vzore iných demokratických štátov vrátane zodpovednosti poslancov a zákazu zneužitia funkcie.