Ako gestor poslaneckého klubu OĽaNO pre oblasť justície musím konštatovať, že za prvé dva roky nášho vládnutia sme pre spravodlivosť na Slovensku spravili viac, ako obe vlády Fica a Pellegriniho počas celého ich vládnutia dokopy. Základom našich snáh pre reformu justície na Slovenku bola novela Ústavy, ktorú sme schválili už v roku 2020. Táto novela vytvorila podmienky pre pôsobenie súdnej rady a pre očistu súdnictva na Slovensku. Súdna rada nadobudla právomoc, financie, aj personál nielen na kontrolu majetkových priznaní sudcov, ale aj na kontroly ich odbornej spôsobilosti. Teda na to, či sú odborne spôsobilí vykonávať svoju funkciu. V súčasnosti sa skúmajú nielen odborné predpoklady na výkon funkcie, ale aj ich morálne predpoklady na to, aby takúto dôležitú funkciu mohli vykonávať.

Novela Ústavy vytvorila podmienky nielen pre očistu súdnictva, ale aj pre prijatie ďalšíchbbsystémových opatrení, ktoré sa nám už aj podarilo uviesť do života. K takým patrí zavedenieb priebežne obmeny sudcov, ktorej absencia počas predchádzajúcej vlády spôsobila dokonca nefunkčnosť Ústavného súdu.

Posilnili sme právomoci Ústavnoprávneho výboru, aby mohol robiť otvorené a transparentné výberové konania. Napríklad na funkciu špeciálneho prokurátora, generálneho prokurátora alebo šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie. Práve Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie je kľúčovým prvkom v boji proti korupcii. Pri ochrane oznamovateľov, ako aj pri ich odmeňovaní. Vytvorili sme Úrad na zaistenie majetku, ktorý napomáha pri vyšetrovaní trestných činov, pri podozreniach zo spáchania korupcie a závažnej trestnej činnosti. Bráni tomu, aby takto podozrivé
osoby a obvinené osoby mohli prepísať svoj majetok na blízkych alebo na rôzne biele kone.

Definovali sme tiež trestné činy prikrmovania a ohýbania práva. Ohýbanie práva zabraňuje tomu, aby mohol sudca rozhodovať svojvoľne a trestný čin prikrmovania postihuje tých verejných funkcionárov, ktorí si pýtajú úplatky za poskytovanie svojich služieb.

Aktuálne sa zaoberáme reorganizáciou súdnej mapy, teda tým ako zefektívniť prácu okresných a krajských súdov. Ale aj vytvoriť novú sieť z právneho súdnictva na Slovensku.

V najbližšej dobe sa chceme zaoberať aj vylepšením procesných pravidiel, čo je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí sa snažia na súde dosiahnuť spravodlivosť v primeranom čase. To znamená vylepšenie pravidiel pre trestné konanie, vylepšenie pravidiel pre dedičské konanie, občianske konanie, konanie, ktoré sa týka rodiny a výživného. A to všetko v celku, ak sa nám podarí, bude predstavovať reformu justície na Slovenku.

Teší ma, že som sa mohol aj osobne podieľať na reforme justície, a nielen justície. Prostredníctvom desiatok pozmeňujúcich návrhov a vlastných poslaneckých návrhov zákonov som sa usiloval zlepšiť život ľudí na Slovensku. Tak, aby mohli dosiahnuť spravodlivosť v primeranom čase, aby sa im zlepšil život v oblasti energetiky. Aby som lepšie ochránil ich zdravie a tak isto, aby mali lepšiu podporu a ochranu zdravotne ťažko postihnuté osoby, ale aj v ďalších oblastiach ich života. Vďaka tomu som hodnotený v parlamentných štatistikách za uplynulé dva roky ako najaktívnejší poslanec parlamentu.