Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine bolo prijaté jednomyseľne.

Národná rada Slovenskej republiky:
1. Čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.
2. Zdôrazňuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko. Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu.
3. Žiada Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
4. Žiada Ruskú federáciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou.
5. Vyzýva Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám v núdzi.
6. Potvrdzuje, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk rovnako ako Krym sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny.
7. Odsudzuje tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť a vyjadruje solidaritu s obeťami.
8. Vyjadruje plnú podporu Ukrajine a jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko.
9. Opakuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
10. Zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.
11. Stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch