DRUHÝ ROK PO SEBE NAJAKTÍVNEJŠÍM LEGISLATÍVCOM PARLAMENTU. POSLANCI OĽANO DOMINUJÚ ŠTATISTIKÁM AJ V ROKU 2021.
Už ako asistent poslancov OĽANO som sa vždy tešil na koncoročné štatistiky hodnotenia aktivít poslancov v 4 kategóriách, ku ktorým sú údaje verejne dostupné v každom profile poslanca, keďže ešte vtedy opoziční poslanci za OĽANO v nich „hrali prím“. Týmito kategóriami sú počet podaných zákonov (1), pozmeňujúcich návrhov k zákonom (2), interpelácií (3) a otázok členom vlády na hodine otázok (4). Zatiaľ, čo posledné dve kategórie svedčia vždy viac v prospech opozičných poslancov, v prvých dvoch kategóriách by mali dominovať vládni poslanci.
Teší ma, že pokiaľ ide o legislatívu, t.j. počet podaných zákonov a pozmeňujúcich návrhov v parlamente, som aj druhý rok po sebe najaktívnejším poslancom parlamentu. A na rozdiel od Kotlebovcov, ktorí majú v prípade zákonov tiež dobré štatistiky, moje návrhy zákonov sa aj stávajú zákonmi pre ľudí, nielen lacnými populistickými návrhmi podanými v parlamente.
V roku 2021 sa moje legislatívne aktivity zamerali na pomoc ľuďom najmä v týchto oblastiach: ochrana zdravia, sociálnoprávna ochrana detí, ochrana životného prostredia, zlepšenie pravidiel pre ZŤP osoby, justícia, tvorba práva, tepelná energetika (primerané ceny), uľahčenie zavedenia parkovania v mestách (osobitne v Bratislave), pomoc tehotným ženám, podpora kultúry a cestovného ruchu, významné investície na Slovensko, verejné obstarávanie, kataster a primeraná náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva, rozpočtové pravidlá, volebná legislatíva, ochrana hospodárskej súťaže, kybernetická a iná bezpečnosť štátu, elektronické komunikácie a podpora Slovákov žijúcich v zahraničí.
Veľmi aktívni boli v legislatíve aj moji poslaneckí kolegovia Peter Kremský, poslanec OĽANO, Jana Majorová Garstková poslankyňa NR SR a Tomáš Šudík a pri interpeláciách a otázkach na vládu aj Gábor Grendel, Romana Tabak a Peter Liba – poslanec NR SR.
Aj táto štatistika ukazuje, že najväčší opoziční krikľúni v parlamente z radov Smeru, Hlasu alebo Republiky, sú zároveň najväčšími absentérmi na schôdzach parlamentu či výborov a aj najmenej aktívnymi poslancami parlamentu.
Títo poslanci sa venujú primárne svojej sebaprezentácii, neraz aj platenej, na sociálnych sieťach a v médiách.