Len nedávno schválený disciplinárny poriadok by sa mal ku koncu tohto roka zmeniť.
Dohodli sme sa na tom s ministerkou spravodlivosti ešte predtým, než sme v parlamente minulý rok schválili disciplinárny poriadok a sfunkčnili tak Najvyšší správny súd SR. Za poslanecký klub OĽANO okrem mňa o týchto zmenách rokovali aj Dominik Drdul a Lukáš Kyselica. Zmeny by sa mali týkať 3 okruhov otázok:
  1. rozšírenie okruhu subjektov patriacich do pôsobnosti NSS SR aj o správcov, nielen preto, že to tak máme uvedené v Programovom vyhlásení vlády, ale aj preto, aby sa riadne postihovali prípady nepoctivého konania správcov napr. pri majetku Bašternáka.
  2. prvostupňové senáty NSS SR by sa nielen u sudcov, ale aj u ďalších osôb, ktoré podliehajú disciplinárnej právomoci tohto súdu, mali upraviť tak, aby zahŕňali aj tzv. laický prvok, t.j. právnikov z radov verejnosti volených parlamentom
  3. umožnenie odvolania aj v prípade pokút uložených v disciplinárnom konaní za podmienky, že sa pri uplatňovaní zákona ukáže, že pokuty, ktoré sme vo vzťahu k notárom a exekútorom zvýšili a môžu byť v niektorých prípadoch až likvidačné, sa ukladajú nadmieru na ich hornej hranici (pri porovnaní v ČR takýto prípad zatiaľ nenastal).