Dôležitou udalosťou tohto roka bolo vymenovanie Ivety Galbavej za členku zboru poradcov premiéra pre oblasť vzťahov so slovenským zahraničím. Iveta žije viac ako 20 rokov v Prahe a je v kontakte s množstvom Slovákov a najmä Sloveniek po celom svete a problematike slovenského zahraničia sa venuje dlhodobo, aj prostredníctvom krajanských spolkov, ktoré v zahraničí viedla. Posilnenie zboru poradcov premiéra o poradkyňu s takýmto zameraním bude mať pozitívny vplyv aj na samotných Slovákov a Slovenky v zahraničí.
Pod gesciou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí tiež finišujeme na koncepcii starostlivosti o slovenské zahraničie na najbližších 5 rokov. Verím, že do konca januára budúceho roka by mohla byť vládou schválená a následne prerokovaná aj v parlamente.
Ku koncu roka som predložil do parlamentu zákon, ktorým sa v zmysle programového vyhlásenia našej vlády posilnia postavenie a právomoci ÚSŽZ. Znovu sa stane koordinátorom tejto agendy vo vzťahu k jednotlivým ministerstvám a ďalším úradom, výsledkom čoho by mal byť lepší prístup voči Slovákom a Slovenkám v zahraničí. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. 4. 2022.
Ku koncu roka ma tiež potešila správa, že vynikajúci publicista z radov Slovákov žijúcich v Maďarsku Imrich Fuhl vydal zbierku svojich úvah a reflexií. Nechcem jej robiť reklamu, ale ak by ste ju niekde objavili, dajte vedieť. Mala by vyzerať podobne ako na obrázku.