Od prvého januára 2022 môžu rodičia najneskôr do dovŕšenia prvého roka veku dieťaťa požiadať o jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Poskytne ho mestská časť rodinám s trvalým pobytom v Petržalke.
Trvalý pobyt v mestskej časti musí mať aj matka, a to najmenej tri mesiace ku dňu narodenia dieťaťa. O príspevok môže v mene matky dieťaťa požiadať aj jeho otec, ktorý predloží svoj platný občiansky preukaz a občiansky preukaz matky. Trvalý pobyt nemusí mať v Petržalke otec dieťatka.
V prípade, ak máte dvojnásobnú radosť a narodia sa Vám dvojičky, či viac detí, finančný príspevok prináleží každému dieťaťu.
Žiadosť nájdete na webovej stránke Petržalky. Vyplnené tlačivo doručte osobne alebo do podateľne miestneho úradu na Kutlíkovej ulici 17 najneskôr do 28 dní od narodenia dieťaťa.
Úspešným žiadateľom bude príspevok vyplatený v hotovosti prostredníctvom pokladne počas úradných hodín, alebo budú automaticky pripísané uvedený bankový účet. Deti sú naša budúcnosť.