TAK PREDSA. A EŠTE K TOMU AJ NA TURNIANSKEJ.
Tento týždeň sme na petržalskom zastupiteľstve schválili rozpočet na rok 2022. Jeho dominantnou zložkou je vzdelávanie, osobitne budovanie nových kapacít pre materské školy, keďže Bratislava je spolu s Košicami na prvých miestach nelichotivého rebríčka v počte detí, ktoré sa z kapacitných dôvodov do škôlky nedostanú.
Kontroverznou škôlkou bola od začiatku tá na Slnečniciach a musím priznať, že ani mne sa pôvodne nechcelo odsúhlasiť 1 milión eur na odkúpenie priestorov plus ďalších 200-300 000 eur na jej vybudovanie. Najmä preto, že len veľmi málo obyvateľov štvrte na Slnečniciach má trvalý pobyt v Bratislave a teda neprispieva do mestského rozpočtu.
Počas mnohých diskusií na túto tému mi však kolega-poslanec Drahan Petrovič ozrejmil, že obyvatelia Slnečníc sa vyzbierali cez miestny poplatok za rozvoj na túto investíciu vo výške cca 900 000 eur, takže na tom dočasne prerobíme od 100-400 000 eur, ale vzhľadom na ďalšiu výstavbu v tejto lokalite (Južné mesto), sa investícia do škôlky (a tiež ďalších v tejto lokalite) dorovná z uvedeného poplatku.
Starosta Petržalky Ján Hrčka sa od začiatku snaží navyšovať kapacity v materských školách najmä prestavbou školníckych bytov. Ale aj iným spôsobom, čoho dôkazom je okrem škôlky na Slnečniciach aj nová škôlka na Turnianskej ulici. Teším sa a verím, že do 1-2 rokov budeme mať v Petržalke dostatočné kapacity pre všetky deti.
Určite, ak sa nám podarí zrekonštruovať budovu na Hrobákovej ulici, k čomu som prispel aj ja rokovaním s Ministerstvom vnútra SR.