Dnešné mestské zastupiteľstvo je dnes najmä o rozpočte na rok 2022. Rozpočet je napätý, ale podarilo sa nám ho schváliť!
Najviac peňazí dávame na vzdelávanie a voľný čas vrátane športu, na mobilitu a verejnú dopravu vrátane cyklochodnikov, ako aj na poriadok a bezpečnosť, či na verejnú infraštruktúru.
Veľmi ma teší, že sa navysuje finančná podpora na kultúru a osobitne aj na podporu mojej priority, ktorou je rekonštrukcia kaplnky v Starom háji vo výške 40 000 eur. Rovnako ma teší, že opäť dávame na rekonštrukciu pochodznych terás 200 000 eur a v priebehu roka mam v plane zabojovať o navýšenie tejto sumy.
Okrem rozpočtu dnes schvalujeme aj ďalšie dôležité veci, napríklad balík dokumentov týkajúcich sa podpory nájomného bývania, kúpeľov Grossling, zoznamu pamätihodností, výkonnostných ukazovateľov pre manažérov mestských podnikov a tiež Petíciu “Zachráňme Petržalku” Petícia sa týka výstavby v centrálnej rozvojovej osi Petržalky a očakávam búrlivú diskusiu.