Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom 104. zasadnutí v utorok 14. decembra 2021 schválil pravidlá online rokovania, ktoré špecifikujú pravidlá rokovania na diaľku. Budú sa aplikovať hlavne počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Výbor si online rokovanie otestuje v praxi na svojom najbližšom zasadnutí vo štvrtok 27. januára 2022.
 
Pravidlá online rokovania ústavnoprávneho výboru budú pilotnými a tiež vzorovými pre všetky výbory slovenského parlamentu presne v súlade s paragrafom 60a rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zároveň prisľúbila vypracovať manuál vedenia schôdze výborov online formou pre predsedov jednotlivých výborov s cieľom uľahčiť im manažovanie rokovania výborov. Budú v ňom špecifikované lehoty, procesné pravidlá aj technické kritériá.
 
Online zasadnutie výborov sa bude môcť uskutočniť aj bez manuálu. Niektorí predsedovia výborov online formu rokovania poznajú a využívajú v prostredí komunálnej politiky už dlhší čas.