Včera sme tesnou väčšinou, bez hlasov koaličného partnera Sme rodina, schválili kľúčovú reformu vlády poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti našim občanom.

Verím, že v tejto chvíli nám už v ceste nestoja žiadne prekážky, aby sme sa po dlhých rokoch rozkrádania verených zdrojov v zdravotníctve bývalými vládami Smerohlasu mohli pozornosť sústrediť na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pacient v nej musí stáť v centre pozornosti. 

Súčasťou reformy aj zavedenie čakacích lehôt na operačné a iné zákroky, ktré nie sú radené k výkonom akútnej zdravotnej starostlivosti. O pacienta musí byť postarané.

Súčasne môžeme začať čerpať finančné prostriedky vo výške 1,5 miliardy eur. Sú to zdroje Európskej únie, ktoré bude zdravotníctvo investovať striktne v súlade s Plánom obnovy a odolnosti schváleným Európskou komisiou.