Bez plastov na verejných podujatiach v štátnej správe. Aj nám záleží na ekológii a udržateľnosti. Vďaka zdanlivo malým krokom ako napr. odstraňovanie plastov sa posúvame vpred obdobnou súčasťou. A následne môžeme mnoho zásadnejších krokov aplikovať na štátnej úrovni.