Hnutie OĽANO podporuje reformu súdnej mapy, ktorá je pre nás zároveň záväzkom voči ľuďom vyplývajúcim z programového vyhlásenia vlády. Viac ako 70% ľudí na Slovensku požaduje reformu justície, zvýšenie jej dôvery, zefektívnenie súdov, spravodlivé rozhodnutia, či väčšiu špecializáciu súdov. Tieto požiadavky verejnosti sa odborným spôsobom snaží naplniť aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, jej aktuálne už tretia verzia reformy súdnej mapy však stále vytvára priestor na ďalšiu diskusiu.

Najproblematickejšou časťou tejto reformy je reorganizácia okresných súdov, pretože nekopíruje územno-správne členenie Slovenska a rušenie súdov ľudia vnímajú veľmi citlivo. V tejto časti reformy si potrebujeme stanoviť merateľné parametre, ktoré chceme v požadovanom časovom horizonte dosiahnuť a dohodnúť sa na ďalšom rozvoji súdov, ktoré sa stanú sídelnými súdmi a tými, ktoré budú mať len štatút regionálneho pracoviska.

Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že by sa reforma okresných súdov robila až s určitým časovým oneskorením. Vylepšenia si zaslúži aj umiestnenie sídiel krajských súdov, osobitne pokiaľ ide o západoslovenský obvod a stredoslovenský obvod, ktorý by potenciálne mohol byť rozdelený na dva obvody. Vzhľadom na to, že reforma súdnej mapy bude do parlamentu predložená do I. čítania pravdepodobne až vo februári budúceho roka, chceme čas, ktorí sme tým získali využiť na pokračovanie diskusie o tejto reforme v regiónoch, najmä medzi ľuďmi.