K významným kompetenciám Najvyššieho správneho súdu patrí aj agenda disciplinárnych konaní vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a ďalším právnickým profesiám. Je zrejmé, že profesionálne fungujúci mechanizmus spätnej väzby je pre všetky profesie dôležitý, pre profesie reprezentujúce spravodlivosť je však ešte dôležitejší. Ak chce justícia obnoviť a posilniť dôveru verejnosti k nej, musia sa ľudia presvedčiť, že práve sudcovia sú najprísnejšími strážcami toho, že členovia sudcovského stavu a ďalších právnických profesií konajú len v intenciách, ktoré im dovoľuje zákon.